logo kringloop

Juni 2019 - KRINGLOOPMETER LEUSDEN

Grondstoffenmonitor Van Afval Naar Grondstof (VANG)

Ambitie 2020 : 100 kg 2025: 30 kg restafval per inwoner per jaar.

 

Grondstofstroom (materiaalstroom)       

Gemeente (kg per inwoner per jaar)

Hattem

2016       

Leusden

2020     

Herval

2020

Leusden

2025

Leusden

2014

1

Textiel

3

 3

 3

1

6

2

Glas

3

 2

 3

1

7

3

GFT

14

18

25

8

40

4

OPK (Oud Papier en Karton)

6

 4

 8

3

16

5

PB(M)D Plastic, Blik, (Metaal), Drankkarton

5

 6

 8

3

38

6

Luiers

16

9

12

4

16

7

Rest Fijn

11

13

26

5

27

 

Sub totaal

58

55

85

25

150

             

8

Rest grof

8

14

15

   5

 30

9

0-aanbod

31
OVS             

31

OVS

0

31      

OVS    

   0         

 

VANG restafval

97

100

100

61

   0

 

Totaal Huish Rest 

66

69

100

30

180

 

Grondstoffen apart (oa tuingroen)

   

300

309

436

 

Leusden alle grondstofstromen

 

 

400

400

616

             

*

FG R zuiver restafval

19

27

41

10

57

 

Leusden 2014 als Nulmeting *Herval 2020 = Gemeente VANG 100 kg zonder Diftar.

Meeliften kantoor-winkel- en diensten (KWD) en zwervuilklep onbekend.

OVS = Ondergronds Verzamel Systeem.

Nieuwe Inzamelen 2018: omgekeerd inzamelen, diftar 24 cent per 10 liter restafval;
Kringloopmeter = effect-indicator en/of circulaire maatstaf restafvaldoelstelling;

15 juni 2019 Fokko J. Tilma CML Leusden / Daan Duurzaam Leusden