logo kringloopKRINGLOOPMETER LEUSDEN

25 augustus 2018 - Leusdens restafval daalt spectaculair met circa 70%!
Klik hier voor de toelichting op de kringloopmeter


Grondstoffenmonitor Van Afval Naar Grondstof (VANG)

Ambitie 2020 : 100 kg (25%) 2025: 30 kg (7.5%) restafval per inwoner per jaar

 

Grondstofstroom (materiaalstroom)       

Gemeente (kg per inwoner per jaar)

Hattem
2016       

Leusden
2018     

*Herval 2020

Leusden
2025

**Leusden
2014

1

Textiel

3

 1

 3

1

6

2

Glas

3

 1

 3

1

7

3

GFT

14

11

23

8

40

4

OPK (Oud Papier en Karton)

6

 5

 6

3

16

5

PB(M)D Plastic, Blik, (Metaal), Drankkarton

5

 5

 5

3

41

6

Luiers

16

14

  12

4

16

7

Rest Fijn

11

10

23

5

27

 

Sub totaal

58

47

75

25

153

             

8

Rest grof

8

13

 25

5

37

9

Nulaanbieders e/o Preventie

34

 26
14

0

70

0

 

VANG restafval

100

100

100

100

0

  Totaal huishoudelijk restafval 66 60 100 30 190
             
 

Grondstoffen apart (oa tuingroen)

   

300

370

436

 

Leusden alle grondstofstromen

 

 

400

400

616

             
 

FGR zuiver restafval (Fijn en Grof Restafval)

19

23

48

10

57

 

* Herval 2020, gemeente modaal VANG 100 kg, zonder Diftar. 

** Leusden 2014 als Nulmeting (inzameling nog 'ouderwets' met vuilniszakken plus wat er als grofvuil vanaf de Milieustraat is afgevoerd).

Meeliften kantoor-winkel- en diensten (KWD)en zwerfgrondstoffen onbekend; Nieuwe Inzamelen 2018: omgekeerd inzamelen, diftar 24 cent per 10 liter restafval; Kringloopmeter = effect-indicator en/of circulaire maatstaf restafvaldoelstelling.

25 augustus 2018 Fokko J. Tilma