logoDDKRINGLOOPMETER LEUSDEN            

Grondstoffenmonitor Van  Afval Naar Grondstof (VANG)

Ambitie 2025 : 55 (45+10) kg 2030: 30 kg (25+5) restafval per inwoner per jaar.

 

Grondstofstroom (materiaalstroom)       

Gemeente (kg per inwoner per jaar)

Hattem

2016       

Herval

2020

Leusden

2014

Leusden

2018

Leusden 2025     

Leusden

2030

1

Textiel

3

 3

6

     4

 2

1

2

Glas

3

 3

7

        2

 2

1

3

GFT

14

25

40

      22

14

8

4

OPK - Oud Papier en Karton

6

 8

16

        4

 2

2

5

PMD - Plastic, Metaal (blik), Drankkarton

5

 8

38

        5

 4

4

6

Luiers

16

12

16

      10

8

4

7

Rest Fijn

11

26

27

       22

13

5

 

Sub totaal

58

85

150

        69

45

25

               

8

Rest grof

8

15

30

        15

10

   5

9

0-aanbod

31
OVS

0

0

31
OVS

   31
OVS

31
OVS

 

VANG restafval

97

100

180

       115

86

61

 

Totaal Huish Rest 

66

100

              180

   84

23

30

 

Grondstoffen apart (oa tuingroen)

 

300

436

     ?

 

339

 

Leusden alle grondstofstromen

 

400

616

     ?

 

400

               

*

FG TR Ultiem Restafval

19

41

57

    47

23

10

 

Leusden 2014 als Nulmeting

Herval 2020 = Gemeente VANG 100 kg N.B. Zonder Diftarsysteem

Meeliften afval kantoor-winkel- en diensten- (KWD) en stoffen via zwerfvuilklep onbekend.

OVS = Ondergronds Verzamel Systeem

FG TR = Fijn Grof Totaal Restafval; ‘echt’ onvermijdbaar, ultiem, restafval

Toelichting 9 : 0-aanbod; aanname middels ontwijkgedrag 20 kg en 11 kg dalend aanbod KWD-sector;

Nieuwe Inzamelen 2018: omgekeerd inzamelen, diftar 24 cent per 10 liter restafval;

Kringloopmeter = effect-indicator en/of circulaire maatstaf restafvaldoelstelling;

5 juni 2020, VN wereldmilieudag, Fokko J. Tilma CML Leusden / Daan Duurzaam Leusden