Kaart en grafieken fijnstof in de omgeving van Leusden.

Klik op een   SDS011 of   SPS30 sensor naar wens.
Dan verschijnt de naam van de database 'Grafana'.
Klik daar op, dan verschijnt de ontwikkeling van fijnstof van de gekozen locatie in grafieken.

 

Elke paar minuten worden meetgegevens fijnstof, temperatuur, luchtdruk en relatieve vochtigheid verzonden naar de internationale Sensor Community. Alle data is zichtbaar via samenmetenaanluchtkwaliteit.nl en sensor.community/nl.

Waarden PM 2,5 PM 10
WHO advieswaarde      5 µg/m³       15 µg/m³ 
EU grenswaarde 15 µg/m³  40 µg/m³ 

 

Voor Achterveld en Leersum, klik hierna op de gewenst plaatsnaam:

Achterveld

Achterveld_Postlaan

Amersfoort

Leersum

Alle sensors. (Klik hier voor grafieken van alle fijnstofsensoren in Leusden van de CML werkgroep fijnstof.)