De werkgroepen en thema's binnen het CML

CML Milieuorganisatie is een onafhankelijk adviesorgaan op het gebied van natuur, milieu en ruimtelijke inrichting. Advies wordt gegeven aan de inwoners en de bedrijven in Leusden en aan de Gemeente Leusden. Het aantal werkgroepen en onderhanden zijnde (tijdelijke) thema’s zijn wisselend. Door de tijd heen worden die afgestemd op actuele ontwikkelingen.

Maak hier kennis met de verscheidenheid aan werkgroepen en thema's:

Energiegroep COOLenergiegroep cool

Aanvankelijk bestond de Leusdense Werkgroep COOL uit afgevaardigden van diverse politieke partijen in Leusden. De politieke binding is losgelaten, waardoor het een neutrale werkgroep is geworden. Sinds maart 2011 is Energiegroep COOL een officiële werkgroep van het CML Milieuorganisatie Leusden. Energiegroep COOL is tevens partner in het Energieakkoord Leusden dat in 2013 tussen 18 organisaties uit Leusden en de Gemeente Leusden is overeengekomen en ondertekend.

  vlindertuinDe vlindertuin


Niet alleen een vlindertuin. Ook een bijen- en pluktuin! De CML werkgroep vlindertuin werkt hier samen met de Imkersvereniging Eemkwartier. Vrijwiligers onderhouden de tuin en begeleiden de bezoekers.

U kunt de tuin gratis bezoeken in de maanden juni tot en met september. Voor het plukken zijn in het voorjaar plukbonnen te koop bij de VVV en bij de vlindertuin.

 

Voedselbosstreekvoedsel merkproduct

Hou je van lekker eten uit de buurt, ben je benieuwd of voedselproductie ook samen kan gaan met natuur, of wil je gewoon lekker buiten zijn om te genieten hoe alles groeit en bloeit? Dan is Voedselbos Leusden een project waar je bij moet zijn. Op een halve hectare aan de Groene Zoom start een groep vrijwilligers dit voorjaar (2019) het eerste Leusder Voedselbos.

 

Mobiliteitmobiliteit

De werkgroep Mobiliteit van CML Milieuorganisatie Leusden stelt in haar acties twee zaken centraal: bevordering van milieuvriendelijk vervoer en geen verdere aantasting van de natuurlijk omgeving. In de loop der jaren zijn daartoe grote en kleine acties gevoerd. Dankzij de werkgroep is bijvoorbeeld bereikt dat de Carpoolplaats er is gekomen. Ook zijn samen met het bedrijfsleven en de gemeente acties ondernomen om de fiets meer te gebruiken in het woon-werkverkeer.

 

Afval - Daan Duurzaam - afval daan duurzaamGericht op duurzame afvalverwerking en hergebruik.

Daan duurzaam is een fictieve inwoner van Leusden die een positieve bijdrage wil leveren aan het afval gedrag van de inwoners van  de gemeente Leusden. Daan Duurzaam was een groep die kurken inzamelde. Daarnaast werd hergebruik van plastic tasjes gepromoot en het hergebruik van oude telefoons en lege cartridges.

 

ruimtelijke ontwikkeling Ruimtelijke ontwikkeling

Deze werkgroep volgt het benutten en inrichten van de leefomgeving nauwgezet. In Leusden en in dat van de provincie Utrecht. Ook pro-actief als het nodig is om samenleving en ruimte optimaal op elkaar af te stemmen. Hierin spelen ook milieu en economie een rol. Voorbeelden uit het verleden zijn de actieve rol bij aanleg van het fietspad langs de Asschatterweg en het herstelplan van Hoeve Groot Zandbrink.

 

Paddentrek Meldpuntpaddengroep

Elk voorjaar vertrekken padden en bruine kikkers richting hun geboorteplek om zich voort te planten. Vaak moeten de dieren dan wegen oversteken. Met als gevolg talloze dode dieren. Ook de Asschatterweg is zo’n plek. Op aandringen van de werkgroep heeft de Gemeente Leusden in 2011 een paddentunnel aangelegd. De paddentunnel biedt nu een veilige oversteek. Indien u zelf paddentrek waarneemt, waarbij de dieren op grootschalige wijze worden dood gereden dan kunt u dit melden bij dit paddentrek meldpunt. Klik hier voor meer informatie over de paddentrek en het meldpunt.

 

de schoolsteeg

Nauw gelieerd aan CML:
De Groene Belevenis

Natuureducatie in Leusden is gestart als werkgroep van het CML, werd later verzorgd vanuit CNM de Schoolsteeg en is inmiddels uitgegroeid tot De Groene Belevenis. Dit centrum biedt met o.a. lespakketten, workshops, cursussen, excursies en feestjes een breed aanbod aan natuur georiënteerde activiteiten. Voor Basisscholen, particulieren, bedrijven en zorginstellingen. De Groene Belevenis is er om de bovenwettelijke taken op het gebied van milieu en natuur namens de Gemeente uit te voeren.

 

 

 


 

 

stichting nieuw knal groenNauw gelieerd aan CML:
Stichting Nieuw Knal Groen

‘Grenzen van Leusdens Groei’, in 1973 een kritisch rapport over het voornemen van de Gemeente om grootschalig te gaan bouwen over het Valleikanaal. De 3.500 verzamelde bewaarschriften leidde het College van B&W naar het onvermijdelijke besluit de plannen in te trekken. Sindsdien waakt Nieuw Knal Groen over verdere uitbreiding en aantasting van het buitengebied. Ze gaat rechterlijke procedures daarbij niet uit de weg. Desnoods door tot aan de Raad van State. Het motto van de stichting: waakzaam blijven!