De werkgroepen en thema's binnen CML

CML Milieuorganisatie is een onafhankelijk adviesorgaan op het gebied van natuur, milieu en ruimtelijke inrichting. Advies wordt gegeven aan de inwoners en de bedrijven in Leusden en aan de Gemeente Leusden. Het aantal werkgroepen en onderhanden zijnde (tijdelijke) thema’s zijn wisselend. Door de tijd heen worden die afgestemd op actuele ontwikkelingen.

Binnen CML kunnen uiteenlopende werkgroepen worden gevormd. Hebt u een idee over een nieuw thema, deel het met ons. We helpen u graag met de nodige organisatie. Meewerken aan een bestaand thema mag ook: meld u dan nu aan als vrijwilliger.

Maak hier kennis met de verscheidenheid aan werkgroepen en thema's:

Afval - Daan Duurzaam *

Gericht op duurzame afvalverwerking en hergebruik.

Daan duurzaam is een fictieve inwoner van Leusden die een positieve bijdrage wil leveren aan het afval gedrag van de inwoners van  de gemeente Leusden. Daan Duurzaam was een groep die kurken inzamelde. Daarnaast werd hergebruik van plastic tasjes gepromoot en het hergebruik van oude telefoons en lege cartridges.

 

Paddentrek Meldpuntpaddengroep

Elk voorjaar vertrekken padden en bruine kikkers richting hun geboorteplek om zich voort te planten. Vaak moeten de dieren dan wegen oversteken. Met als gevolg talloze dode dieren. Ook de Asschatterweg is zo’n plek. Op aandringen van de werkgroep heeft de Gemeente Leusden in 2011 een paddentunnel aangelegd. De paddentunnel biedt nu een veilige oversteek. Indien u zelf paddentrek waarneemt, waarbij de dieren op grootschalige wijze worden dood gereden dan kunt u dit melden bij dit paddentrek meldpunt. Klik hier voor meer informatie over de paddentrek en het meldpunt.

 

 

 

Energiegroep COOLenergiegroep cool

Aanvankelijk bestond de Leusdense Werkgroep COOL uit afgevaardigden van diverse politieke partijen in Leusden. De politieke binding is losgelaten, waardoor het een neutrale werkgroep is geworden. Sinds maart 2011 is Energiegroep COOL een officiële werkgroep van het CML Milieuorganisatie Leusden. Energiegroep COOL is tevens partner in het Energieakkoord Leusden dat in 2013 tussen 18 organisaties uit Leusden en de Gemeente Leusden is overeengekomen en ondertekend.

 

Ruimtelijke ontwikkeling *ruimtelijke ontwikkeling

Deze werkgroep volgt het benutten en inrichten van de leefomgeving nauwgezet. In Leusden en in dat van de provincie Utrecht. Ook pro-actief als het nodig is om samenleving en ruimte optimaal op elkaar af te stemmen. Hierin spelen ook milieu en economie een rol. Voorbeelden uit het verleden zijn de actieve rol bij aanleg van het fietspad langs de Asschatterweg en het herstelplan van Hoeve Groot Zandbrink.

 

Werkgroep Fijnstof FijnstofLogo2

Deze werkgroep houd zich bezig met het inzichtelijk maken van fijnstof in Leusden en directe omgeving.
Zij verzamelen data via meerdere over de gemeente verspreide fijnstofmeters en maken deze inzichtelijk. Doel is het verbeteren van onze leefomgeving door informatie te verstrekken over fijnstof in Leusden en de (gezondheids)risico's van fijnstof. De werkgroep organiseert bijeenkomsten en workshops waar informatie wordt verstrekt en voor het bouwen van sensoren.

 

 vlindertuinVlindertuin

Niet alleen een vlindertuin. Ook een bijen- en pluktuin! De CML werkgroep vlindertuin werkt hier samen met de Imkersvereniging Eemkwartier. Vrijwiligers onderhouden de tuin en begeleiden de bezoekers.

U kunt de tuin gratis bezoeken in de maanden juni tot en met september. Voor het plukken zijn in het voorjaar plukbonnen te koop bij de VVV en bij de vlindertuin.

 

Mobiliteitmobiliteit *

De werkgroep Mobiliteit van CML Milieuorganisatie Leusden stelt in haar acties twee zaken centraal: bevordering van milieuvriendelijk vervoer en geen verdere aantasting van de natuurlijk omgeving.
In de loop der jaren zijn daartoe grote en kleine acties gevoerd. Dankzij de werkgroep is bijvoorbeeld bereikt dat de Carpoolplaats er is gekomen. Ook zijn samen met het bedrijfsleven en de gemeente acties ondernomen om de fiets meer te gebruiken in het woon-werkverkeer.

 

Voedselbosstreekvoedsel merkproduct

Hou je van lekker eten uit de buurt, ben je benieuwd of voedselproductie ook samen kan gaan met natuur, of wil je gewoon lekker buiten zijn om te genieten hoe alles groeit en bloeit? Dan is Voedselbos Leusden een project waar je bij moet zijn. Op een halve hectare achter de Vlindertuin is een groep vrijwilligers in 2019 het eerste Leusder Voedselbos gestart. Het bos ontwikkelt zich langzaam maar zeer gestaag. Een project voor en door Leusdenaren.

 
   

Nauw gelieerd aan CML: de schoolsteeg

De Groene Belevenis

Natuureducatie in Leusden is gestart als werkgroep van het CML, werd later verzorgd vanuit CNM de Schoolsteeg en is inmiddels uitgegroeid tot De Groene Belevenis. Dit centrum biedt met o.a. lespakketten, workshops, cursussen, excursies en feestjes een breed aanbod aan natuur georiënteerde activiteiten. Voor Basisscholen, particulieren, bedrijven en zorginstellingen. De Groene Belevenis is er om de bovenwettelijke taken op het gebied van milieu en natuur namens de Gemeente uit te voeren.

 

 

* Op dit moment zijn deze werkgroepen niet actief. Werkzaamheid van deze groepen is afhankelijk van actuele ontwikkelingen en/of nieuwe initiatieven.