CML Milieuorganisatie Leusden – Actief voor een beter leefklimaat!

CML Milieuorganisatie is een onafhankelijk adviesorgaan op het gebied van natuur, milieu en ruimtelijke inrichting. Advies wordt gegeven aan inwoners en bedrijven in Leusden en aan de Gemeente Leusden. Het aantal werkgroepen en onderhanden zijnde (tijdelijke) thema’s zijn wisselend. Door de tijd heen worden die afgestemd op actuele ontwikkelingen. Ontwikkelingen die natuur, milieu en ruimtelijke inrichting in Leusden raken, worden scherp in de gaten gehouden. Al meer dan 40 jaar een vruchtbare voedingsbodem voor groene en duurzame initiatieven.

Werkgroepen en thema's van CML
Voorbeelden van projecten: deelname aan het Energieakkoord; promotie van het duurzaam opwekken van energie zoals zonnepanelen; promotie van energie besparende materialen zoals toepassing van isolatie; de promotie van groene energie, de ondergrondse afvalcontainers, apart inzamelen van plastic en de oprichting van de Vlinder- en Bijentuin. Lees hier meer over de werkgroepen en thema’s van CML Milieuorganisatie Leusden.

In de afgelopen jaren hebben diverse wijkraden binnen de Gemeente Leusden een deel van de CML taken overgenomen. Een goede ontwikkeling. Er blijven echter aandachtspunten over die heel Leusden raken. Te denken valt aan goed openbaar vervoer, het behoud van een groen buitengebied, verdere afvalscheiding en energiearme openbare verlichting.

Natuurlijk doen we dat niet alleen. Daarvoor werken we ook samen met andere partijen die voor duurzaamheid staan: andere milieufederaties, de Gemeente Leusden, ondernemers, kennis- en opleidingsinstituten én de inwoners van Leusden. Lees hier meer over het ontstaan van CML Milieuorganisatie Leusden.

OPROEP: samen werken aan een beter leefklimaat!
Bent u iemand die kansen of bedreigingen ziet die natuur, milieu en ruimtelijke inrichting in Leusden raken? Of hebt een duurzaam idee? Meldt u dan nu aan om als vrijwilliger mee te werken aan een beter leefklimaat!
U bent van harte welkom. U kunt zich hier aanmelden als vrijwilliger.