CML Milieuorganisatie Leusden komt voort uit Knalgroen

In 1966 verscheen de Tweede Nota Ruimtelijke Ordening. Daarbij ging de regering er vanuit dat Nederland in 2000 zo’n 20 miljoen inwoners zou tellen. Daarom werden in de nota groeikernen aangewezen die zouden uitgroeien tot een grootte van een kwart tot een half miljoen inwoners. Eén van die groeikernen was Amersfoort en omgeving. Voor Leusden werd gedacht aan zo’n 45.000 inwoners.

Het gemeentebestuur van Leusden was nog ambitieuzer, dat ging uit van maar liefst 65.000 inwoners. Daar kwam verzet tegen en leidde tot de oprichting van de “Kommissie voor Natuurbehoud en Autobeperking Leusden en omstreken”, kortweg K.N.A.L. GROEN, later voor het gemak geschreven als “Knalgroen”.

Een terugblik op Knalgroen en CML.

Corri Verduin (voormalig raadslid en wethouder, sympathisant van Knalgroen en later voorzitter van Nieuw Knalgroen en Elise Andriessen (voormalig raadslid en ex-voorzitter van CML Milieuorganisatie Leusden) hebben de geschiedenis van Knalgroen en CML van nabij meegemaakt en halen herinneringen op.
Beiden vinden het ontstaan en de acties van Knalgroen van het grootste belang voor de huidige gemeente Leusden.

3500 handtekeningenDe actiegroep slaagde er in 3500 handtekeningen op te halen van inwoners die tegen de forse uitbreidingsplannen waren. Volgens berekeningen ging het om 63% van de stemgerechtigden. Corri Verduin: “Wethouder Wagenaar was woedend en het college besloot om de voorstellen terug te nemen. Vervolgens richtte de wethouder op 3 oktober 1973 het Comité Milieuzorg Leusden” op en werd daar zelf voorzitter van. Zo wilde hij de inspraak in goede banen leiden.”

Filmpje ter gelegenheid van het 35 jarig bestaan van CML. De symbolische onverhandiging van 3.500 handtekeningen betekende de start van Nieuw Knal Groen. Sprekers zijn Pieter Padmos en Ago Salverda. Het filmpje is gemaakt door Omroep Amersfoort.

Corri Verduin en Elise Andriessen vonden dat een wonderlijke combinatie: een wethouder als voorzitter van een inspraakorgaan. Dat heeft dan ook niet lang geduurd. Er kwam een onafhankelijke voorzitter en het CML ontwikkelde zich tot een onafhankelijk adviesorgaan met verschillende werkgroepen, waarvan de werkgroepen “Ruimtelijke Ordening” en “Verkeer” aanvankelijk het belangrijkst waren.

Milieu En Inspraak

Later werd het CML meer een milieuorganisatie, met onder andere de werkgroep “Milieueducatie”. Toen de forse uitbreidingsplannen van tafel waren, ging Knalgroen in slaap en liet de activiteiten over aan het CML. Het CML stelde zich minder activistisch op dan Knalgroen en heeft in de loop der jaren bijzondere successen geboekt.

Andriessen: “De oprichting van het Milieucentrum kwam voort uit de educatieactiviteiten van het CML. Het Milieucentrum groeide uit tot een organisatie die voor alle basisscholen in Leusden  milieulessen verzorgde. Eerst zaten zij in een hoekje bij verschillende basisscholen, later kregen zij een eigen en mooie stek in bij de Schoolsteeg. In de loop der jaren kwam daarachter ook nog de Struintuin. Het Milieucentrum ontwikkelde zich tot een niet meer weg te denken organisatie, die nu is opgegaan in De Groene Belevenis.”

Andere omgevings sympathieke successen

Beide dames sommen moeiteloos andere successen van het CML –dat intussen de naam CML Milieuorganisatie Leusden draagt- in de loop der jaren heeft bereikt: de Vlinder- en Bijentuin, de verkoop van regentonnen, acties om afval te scheiden en te beperken, het overzetten van padden (wat weer leidde tot de paddentunnel in de Asschatterweg), het behoud van de tuingroendepots, openbaar vervoer, enzovoorts.

In het begin van deze eeuw leidden woningbouwplannen in het  Langesteeggebied tot onenigheid binnen het CML. Corri Verduin en anderen waren faliekant tegen alle bouwplannen, het CML sprak zich uit voor beperkte nieuwbouw. Knalgroen werd onder de naam Nieuw Knalgroen uit haar slaap gewekt en zette stevige acties in, waaronder de gang naar de rechter. Op die manier is bereikt dat de bouwplannen door de politiek van de agenda werden gehaald.

CML Milieuorganisatie Leusden is een vrijwilligersorganisatie en nog steeds een actief en onafhankelijk adviesorgaan.
Het aantal werkgroepen en onderhanden zijnde (tijdelijke) thema’s zijn wisselend. Door de tijd heen worden die afgestemd op actuele ontwikkelingen. Ontwikkelingen die natuur, milieu en ruimtelijke inrichting in Leusden raken, worden scherp in de gaten gehouden.