Paddentrek meldpunt.

paddentunnelIn Leusden komen veel padden en kikkers voor.  Deze gewone padden en groene kikkers kunnen massaal trekken in het voorjaar.  Om zich voort te planten trekken de amfibieën naar geboorteplek om daar te paren en eieren af te zetten.  Soms vindt deze trek plaats over de openbare weg met als het gevolg dat de dieren massaal worden dood gereden. Om dit te voorkomen is het mogelijk overzet acties te organiseren en soms is het zelfs mogelijk een paddentunnel aan te leggen.


padden4In 2010 hebben CML-vrijwilligers voor het tiende en laatste jaar padden op de Asschatterweg overgezet. Er werden netten geplaatst en emmers ingegraven waarin de padden werden opgevangen en vervolgen werden overgezet naar de andere kant van de weg. Langs het verlengde van de Asschatterweg ter hoogte van de Keerkade en het bijbehorende bosje werden ruim 200 reislustige beestjes overgezet. Ongeveer twee keer zoveel padden als bruine kikkers plus twee salamanders. Heel mooi zijn de 91 % veilig overgezette amfibietjes tegen krap 9 % slachtoffers. Wederom een geslaagde actie.

Op aandringen van de werkgroep heeft de Gemeente Leusden in 2011 een padentunnel aangelegd. De paddentunnel stelt de padden in staat en veilige oversteek naar het water te maken.

Meldpunt

In Leusden is er paddentrek  op Asschatterweg, de Hagenouwselaan  en soms op de Lapeerseweg. Indien u zelf paddentrek waarneemt waarbij de dieren op grootschalige wijze worden dood gereden, dan kunt u dit melden bij dit paddentrek meldpunt. Geeft u via het berichtenformulier hieronder svp aan:

1. waar de paddentrek plaats vind,

2 wanneer u de trek heeft waargenomen en

3 om hoeveel exemplaren het gaat,

dan is het misschien mogelijk een oplossing te organiseren. Zo kan misschien voorkomen worden dat de dieren worden doodgereden. Voor meer info http://www.padden.nu/.

U kunt uw melding over paddentrek doen via het formulier hieronder:

Paddentrek meldpunt

Vul svp uw naam in

Vul svp een geldig e-mailadres in

Vul een geldig telefoonnummer in.

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer alleen cijfers


Ongeldige invoer


    Klik op de datum in deze agenda


Vul uw bericht in

;