Juni 2020 - Gezocht: vrijwilligers themawerkgroep Afval en Grondstoffen

Stichting CML Milieuorganisatie Leusden (zie www.cmlleusden.nl) is een organisatie die werkt met themawerkgroepen. Eén van de werkgroepen houdt zicht bezig met het thema “Afval & Grondstoffen”.
We willen onze samenleving zo schoon mogelijk achterlaten voor de volgende generaties en daarna. De laatste jaren is het inzicht gekomen om afval de recirculeren, te hergebruiken. Er zijn daarin grote stappen gemaakt.

 Gescheiden afval is overal ingevoerd, en veel metalen en kunststoffen worden opnieuw gebruikt. Toch zijn we er nog niet. Nog niet alle stoffen kunnen hergebruikt worden, en ook kunnen niet alle stoffen meer dan één of twee keer worden hergebruikt. Het uiteindelijk doel van een samenleving zonder afval (zero waste) is in de komende jaren een belangrijk speerpunt.

Door Fokko Tilma, coördinator van de themagroep Afval & Grondstoffen van het CML is een manifest opgesteld om daarbij te helpen. Het manifest Zero Waste Leusden 2025 is in concept beschikbaar. Om de circulatie van afval en grondstoffen inzichtelijk te maken beschikt de werkgroep over een circulaire grondstoffen-monitor, de zgn. Kringloopmeter Leusden, waarin diverse grondstofstromen zoals glas, oud papier en zelfs luiers worden gewaardeerd met een cijfer. De werkgroep denkt mee over de impact van het huidige gemeentelijke Beleidsplan afval & grondstoffen en streeft naar verbetering van het grondstoffenbeleid.
Als Leusdenaren willen we steeds blijven kijken waar we iets kunnen verbeteren, waar blijft het restafval precies en kan het mogelijk nog beter.

Heeft u voorstellen hiervoor, wilt u uw mening geven over afval of kringloop-opties dan kunt u zich als vrijwilliger aanmelden bij coördinator Fokko Tilma.

Het genoemde concept-Manifest Zero Waste Leusden 2025 treft u hier.