November 2021 - Status van het nieuwe inzamelen: DIFTAR

Waar Lisse en Bunschoten zijn gestopt met het Nieuwe Inzamelen, ook wel Diftar genoemd , gaat Leusden onverlet door met het verbeteren van de scheidingsresultaten. Dit blijkt ook uit het introduceren van de weliswaar niet verplichte blauwe kliko (container)voor Oud Papier en Karton (OPK).

Leusden kent al enige tijd een zgn. Grondstofmonitor. Deze brengt alle afval- en grondstofstromen per jaar in beeld. Denk aan GFT, PMD, OPK en bijvoorbeeld ook Luiers. Dit wordt uitgedrukt in het aantal kilo’s dat een inwoner per jaar inlevert.

Kringloopmeter Leusden
De Leusdense grondstofmonitor “Kringloopmeter Leusden” (KML) is geactualiseerd met de jongste gegevens. We hebben hiervoor data van de gemeente Hattem als referentiegemeente gebruikt.

Zo is in een oogopslag te zien hoe Leusden er wat betreft afval en/of grondstofstroom voor staat. Er is nog volop werk aan de winkel met betrekking tot bijvoorbeeld de inzameling van luiers en GFT. Daardoor komen de gestelde doelen per grondstofstroom in zicht. Het VANG-wensbeeld Van Afval Naar Grondstof voor 2025 of jaar 2030 komt steeds dichterbij.

De KML geeft ook aan wat het effect is van ontwijkgedrag bij de invoering van Diftar. Leusden kent een gemiddeld beeld als het gaat om ”Diftarproof”. Diftar betekent gedifferentieerd tarief ofwel betalen naar aanbod. Hier is nog winst te behalen o.a. bij de openbare prullenbakken in winkelcentra en woonwijken.

De circa honderd zogenaamde zwerfvuilkleppen (die achteraf zijn aangebracht bij iedere ondergrondse afvalcontainer) zijn aantrekkelijk voor ongewenst gedrag. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om “illegaal” luiers achter te laten.

De cijfers van Leusden zijn te vinden op de Kringloopmeter. Resultaten van andere gemeenten zijn te vinden op de website van sorteer-en analyse organisatie Eureco te Nijkerk of bij inzamelaar ROVA.

Goed nieuws: daling afvalheffing met 15 euro. Van 217 euro 2021 naar 203 euro 2022 !