Een langgekoesterde wens is vervuld!

Het vlinderpad wordt bestraNajaar 2019 is een periode geweest met alle ingrediënten om een langgekoesterde wens in vervulling te laten gaan: de vlindertuin rolstoeltoegankelijk maken voor mensen die slecht ter been zijn.

In opdracht van de gemeente is in november het Vlinderpad (de weg naar de Vlindertuin) bestraat. Toen nog de uitvoering van de paden in de vlindertuin.

Financieel was de aanschaf van het benodigde materiaal al mogelijk door giften van Stichting De Boom, de Protestantse Gemeente Leusden en donaties van bezoekers.
C 006 De hulptroepen van de tankwerkpleets
Gelukkig kwamen we in contact met Frank van der Bunt van Hofland Hoveniers. Hij was bereid ons verdergaand te helpen met het uitgraven en afvoeren van het zand en het aanbrengen van de onderlaag en de toplaag.

Restte voor ons een zwaar-werk-puntje: het uitgegraven zand wegkruien en het geleverde puin aankruien. De mannen van de Militaire Tankwerkplaats van Defensie Leusden waren bereid die taken op zich te nemen.
Als tegenprestatie verzorgden wij – uiteraard graag - voor koffie, appeltaart en erwtensoep.

De klus is geklaard. Er is veel werk verzet.
Een geheel gerenoveerde tuin én rolstoel toegankelijk.
Op naar een mooi volgend seizoen!

het verharde pad in de vlindertuinBij deze hartelijke dank aan iedereen die heeft geholpen dit resultaat te bereiken. Door een financiële bijdrage of door het verlenen van hand en spandiensten.