25 augustus 2018 - Leusdens restafval daalt spectaculair met circa 70%.

De gemeente Leusden ontwikkelt zich steeds meer als duurzame en circulaire kringloopgemeente. Net als vele andere plaatsen met een vorm van tariefdifferentiatie voor restafval (Diftar) scoort Leusden ver onder het gestelde doel per inwoner in 2020. De daling komt dit jaar naar verwachting uit op 100 kg per inwoner.

Van circa 150 kg fijn restafval in 2014, inzameling met vuilniszakken, naar zo’n 50 kg restafval per Leusdenaar middels de 30- of 60 liter klepopening van de ondergrondse containers.

Deze gegevens volgen uit een vergelijking met eerdere en recente gegevens van de gemeente Lisse. Inwoners van deze gemeente scoorden in 2017 gemiddeld 51 kg aangeboden fijn restafval. Deze extrapolatie, van een bevlogen lid van milieuorganisatie CML, toont aan dat het landelijke doel Van Afval Naar Grondstof (VANG) van 100 kg grof en fijn restafval per persoon in gemeenten met het omgekeerde inzamelen, restafval op afstand en grondstoffen aan huis, al weer dient te worden bijgesteld.In Diftar gemeenten zijn burgers gemiddeld 15 procent goedkoper uit (bron COELO).

Dorpen en steden zonder Diftarsysteem ( tariefzak, tariefkliko of betaalklep) staan voor een zware kluif om de landelijke doelstelling te realiseren. Zo is ook in Leusden al eens een Diftarvoorstel na politiek beraad gesneuveld. In 1992 verdween de voorgestelde tariefzak-inzameling (dure vuilniszak) van wethouder Corri Verduin van tafel na bezwaren van zowel VVD raadslid Dries Knoppien als CDA vertegenwoordiger Jan Konijnenbelt. 

De uitdaging in Leusden is nu om de, nog niet aangescherpte, VANG - doelstelling van zowel grof huishoudelijk restafval als fijn huishoudelijk restafval, maximaal 30 kg per inwoner in 2025 te implementeren en te realiseren.

Uit de genoemde getallen is niet na te gaan welke invloed adressen hebben die geen huishoudelijk restafval ter gemeentelijke verwerking aanbieden, ook wel Nulaanbieders genoemd.

Ontwijkgedrag is immers in elke Diftar-gemeente onvermijdelijk en is sterk afhankelijk van regionale en lokale voorzieningen en omstandigheden. Van de Leusdense zwerfafvalklepjes, ook wel benoemd als‘kattenluikjes’, tot de openbare prullenbakken dichtbij of ‘on the go’ en containers op een bedrijfslocatie. Diftarproof, preventie van diftarlekken, vereist een innoverend flankerend beleid.

De gegevens van de landelijke VANG- organisatie zijn gebaat bij twee ranglijsten zodat inzichtelijk wordt welke gemeenten tot de groeiende Diftar-groep behoren. Binnen deze groep kan onderscheid gemaakt worden tussen betaalzak-, betaalkliko- en omgekeerd inzamelen (Ondergronds Verzamel Systeem) gemeenten.

Ter vergelijking VANG Inzamelresultaten van andere gemeenten:
(Gemeentelijke inzameling huishoudelijk restafval in kg per persoon. Inzamelmethode Diftar middels omgekeerd Inzamelen.)

Diftar met ondergrondse containers:
1. Gemeente Zwartewaterland (Hasselt/Genemuiden) 40 kg.
2. Gemeente Bunschoten 45 kg (955 Nulaanbieders en een daling van 155 kg!).
3. Gemeente Leusden 50 kg (na extrapolatie, verwachte daling 130 kg in 2018).
4. Gemeente Lisse 51 kg (referentiegemeente 2017).
5. Gemeente Hattem 57 kg.
Diftar anders:
6. Gemeente Woudenberg 69 kg, inzamelmethode Diftar met tariefkliko.
7. Gemeente Putten 42 kg, inzamelmethode Diftar met tariefzak.

Monitoring afvalstromen naar Nul op de (afval)meter

De indicatiecijfers van Leusden staan vermeld in de effect-indicator Kringloopmeter Leusden van milieuorganisatie CML.

De Kringloopmeter Leusden maakt als circulaire maatstaf monitoring per stof- of materiaalstroom (zoals GFT, oud papier, glas en textiel) mogelijk op weg naar Nul op de (afval)Meter. De 0-waste leefomgeving en samenleving is voorzien in 2030.