Vragen en antwoorden over Voedselbos Leusden

Is het voedselbos een alternatief voor de huidige landbouw?
De landbouw in Nederland staat onder druk. Er is veel te doen over het gebruik van mest en pesticiden en prijzen. Een voedselbos gaat hier anders mee om. Deze andere voedselbosproductiewijze heeft gevolgen voor de productie van het aantal kilo’s per hectare en de mogelijkheid om grootschalig en gemechaniseerd te werken. Het is dan ook begrijpelijk en niet te verwachten dat boeren op grote schaal met een voedselbos gaan starten wanneer ze een inkomen moeten verdienen. Een voedselbos in Leusden kan prima bestaan naast de huidige vormen van landbouw in Leusden. Het draagt bij aan een divers en verbreed platteland. Het voedselbos is een inspiratiebron hoe het misschien anders kan en heeft een belangrijke sociale functie voor Leusden. We waarderen de hardwerkende boeren in Leusden en vinden het leuk met hen in gesprek te gaan.

Is een voedselbos economisch rendabel en haalbaar?
Elk landbouwbedrijf van 1,4 hectare is economisch moeilijk haalbaar. Toch is met een voedselbos wel geld te verdienen. Met veel verschillende soorten bomen en struiken is het lastig mechaniseren. Er zijn dus extra kosten door het vele handwerk, maar dat valt in ons voedselbos weg omdat we volledig werken met met vrijwilligers. En door producten te verwerken kan er een toegevoegde waarde zijn. Ook zijn er verdienkansen voor niche producten en een korte keten. Op die manier is het mogelijk in het algemeen om een vergelijkbaar saldo per hectare te verdienen met voedselbossen als met de huidige landbouw. Voor voedselbos Leusden lukt dat nu niet en dat is ook niet ons streven. De aanloopperiode van een voedselbos is enorm lang waardoor er in de eerste jaren veel kosten zijn en weinig opbrengsten. Dat is lastig voor de economische haalbaarheid. Een voedselbos zorgt voor schoon water en houdt water vast, geeft ruimte aan biodiversiteit, er is CO2 binding en we brengen mensen samen. Dat zijn onbetaalde diensten die we als voedselbos om niet terug leveren aan Leusden en omgeving.

Heeft voedselbos Leusden meer percelen?
Er is een perceel aan het Vlinderpad bij de Vlindertuin en het bijenbos van de Imkers van imker Vereeniging Eemkwartier. Dit perceel is in de weekenden in het zomerseizoen in de weekenden opengesteld.
Er is ook een klein perceel aan de Arnhemseweg, dit perceel is niet toegankelijk voor het publiek.

Wanneer is het Voedselbos klaar?
Het voedselbos blijft in ontwikkeling. Sommige bomen en struiken produceren minder goed of staan niet op de juiste plek en worden vervangen. Elk jaar veranderen dus de soorten en worden de bomen en struiken ouder. Dat is een continu proces.

Van wie is de grond van Voedselbos Leusden?
De grond van het voedselbos is van de gemeente Leusden. Het is voor langere tijd in bruikleen gegeven aan het CML.

Mag ik met mijn hond naar het Voedselbos?
Nee, honden zijn niet toegestaan.