RIVMGrafiekSensorenNederlandLeusden 2e met hoge dichtheid fijnstofmeters

RIVM heeft berekend dat in 2023 in de gemeente Leusden 54 fijnstofmeters actief waren in het RIVM-Samen meten-netwerk. Leusden staat daarmee op de 2e plaats met het aantal fijnstofmeters per 1000 inwoners, direct na Wageningen. Leusden loopt daarmee, ook qua techniek en innovatie voorop in Nederland. Een mooi voorbeeld van citizen science door inwoners van Leusden.

Citizen Science – Burgerwetenschap
De CML Fijnstof Werkgroep is trots dat de vrijwilligers-inspanningen de afgelopen 2 jaar zo’n groot fijnstofmeetnetwerk in Leusden hebben opgeleverd. In 2024 willen we als 1e eindigen. Op 20 april 2024 is daarom de 3e Workshop “Zelf je fijnstofmeter bouwen” in De Groene Belevenis, zie de website www.fijnstofleusden.nl. De inspanningen worden ondersteund door de gemeente Leusden en door het geld van de Annie de Beaufort-speld van Martijn Kleppe van het fonds van Stichting de Boom, Klik hier voor meer informatie over de workshop en hier voor het aanmeldformulier.

 

foto2wsUitwisseling van ervaring*
Op woensdag 28 februari heeft een 20-tal sensorhouders onder leiding van Henriëtte Former van De Groene Belevenis ervaringen gedeeld en besproken hoe de meetgegevens van de fijnstofmeters in Leusden te lezen en interpreteren. Marita Voogt, ex-RIVM, gaf uitleg over wat fijnstof is. Theo Klink heeft uitgelegd wat de situatie nu in Leusden is en waar de meetgegevens te vinden zijn en wat deze voor ons beteken. Anika Hoekstra, KNMI, gaf uitleg over de relatie tussen fijnstof en het weer, zoals mist en hoge drukgebieden.

 

Slechte luchtkwaliteit heeft grote impact op onze gezondheid
Slechte luchtkwaliteit, waaronder fijnstof, heeft grote invloed op onze gezondheid, de hele kleine onzichtbare deeltjes komen diep in je longen en in je bloed terecht. Gelukkig is door maatregelen in heel Europa de luchtkwaliteit in Nederland de afgelopen jaren veel beter geworden, maar het voldoet nog altijd niet aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie. Daarom is het belangrijk te blijven werken aan verbeteren van de luchtkwaliteit.

 

Locale fijnstof en Schone Lucht Akkoord

foto1wsvpb

De fijnstofsensors geven de inwoners in Leusden meer inzicht en bewustwording van de aanwezigheid van fijnstof in de lucht. Veel fijnstof in Leusden komt van elders (50% uit het buitenland), maar ook lokale bronnen als wegverkeer en houtstook leveren korte lokale fijnstofpieken op. We mogen ons gelukkig prijzen dat we geen biomassa-centrale en nauwelijks intensieve industrie of pluimvee¬stallen in onze gemeente hebben, waardoor de luchtkwaliteit nog best gunstig is. We hopen dat de gemeente Leusden ook deelnemer wordt in het landelijke Schone Lucht Akkoord, om actiever de luchtkwaliteit te monitoren en verbeteracties te treffen. En dat bewoners bewuster omgaan met de effecten van houtstook op de direct omwonende buren, met name bij windstil weer. Meer informatie is te vinden op de CML-website fijnstofleusden.nl en op het digitaal informatiepaneel naast de ingang van de bibliotheek.

* Gehouden presentaties: Marita Voogt, Theo Klink, Anika Hoekstra